Dressage

17.-4YO Young Horse Qualifier - NO LONGER BEING OFFERED
Riders 1
19.-6YO Young Horse Qualifier NO LONGER BEING OFFERED
Riders 1
01-Official Competitive Preliminary 1A
Riders 15
02.-Official Competitive Preliminary 1C
Riders 19
03.-Official Competitive Novice 2A
Riders 22
04.-Official Competitive Novice 2C
Riders 16
05.-Official Competitive Elementary 3A
Riders 9
06.-Official Competitive Elementary 3C
Riders 3
07.-Official Competitive Medium 4A
Riders 14
08.-Official Competitive Medium 4C
Riders 6
09.-Official Competitive Advanced 5A
Riders 9
10.-Official Competitive Advanced 5C
Riders 7
11.-Official Competitive Prix St Georges
Riders 4
12.-Official Competitive Intermediate I
Riders 3
15.-Official Competitive Intermediate II
Riders 2
16.-Official Competitive Grand Prix
Riders 5
21.-Unofficial Prep C
Riders 9
22.-Unofficial Preliminary 1C
Riders 13
23.-Unofficial Novice 2A
Riders 7
999-Test Class
Riders 6